Ένα όραμα…

Ένας κόσμος όπου οι κυβερνήσεις, η πολιτική, ο επιχειρηματικός κόσμος, οι κοινωνίες και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων θα είναι απαλλαγμένες από τη διαφθορά.

Διεθνης Διαφανεια

Η διεθνης οργανωση κατα της διαφθορας

Η Διεθνής Διαφάνεια είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από 90 παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η Διεθνής Διαφάνεια συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις βλαπτικές συνέπειες της διαφθοράς. Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, η Διεθνής Διαφάνεια σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Επίσημη ιστοσελίδα

Διεθνης Διαφανεια - Κυπρος

το εθνικο παραρτημα

Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος (ΔΔ-Κ) έχει συσταθεί από το 2010, είναι ένας ανεξάρτητος και ουδέτερος μη κυβερνητικός, μη κομματικός, και μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος νόμιμα στα αρμόδια σώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί το εθνικό παράρτημα της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια». H ΔΔ-Κ συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας, βελτιώνει την ποιότητα της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθεί την διαφάνεια, την ακεραιότητα, καθώς και την ανάληψη ευθύνης. H Οργάνωση δεν έχει καμία σχέση με άλλες ομάδες, δεξαμενές σκέψης, συνδέσμους ή άλλες οργανώσεις. 

Η Οργάνωση παραμένει πιστή στο να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και να βελτιώσει την ποιότητα της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθώντας την διαφάνεια, την ακεραιότητα καθώς και την ανάληψη ευθύνης. Η οργάνωση δεν λαμβάνει καμία οικονομική ενίσχυση για την λειτουργία της από την Διεθνή Διαφάνεια καθώς αυτό απαγορεύεται ρητά.

Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να συνεισφέρουμε στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και να βελτιώσουμε την ποιότητα της δημόσιας και ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, προωθώντας την διαφάνεια, την ακεραιότητα καθώς και την ανάληψη ευθύνης. Μερικές από τις προτεραιότητες μας είναι η αύξηση των αντίληψεων του κοινού για τις επιπτώσεις της διαφθοράς και η ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετέχουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
Επιθυμούμε, να ζούμε σε μια πολιτεία όπου η κυβέρνηση, η πολιτική, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων να είναι απαλλαγμένα από την Διαφθορά.

Νομική υπόσταση

Το καταστατικό της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου μπορείτε να το ανοίξετε ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας πατώντας
ΕΔΩ. Το αρχείο είναι σε μορφή PDF.

Το πιστοποιητικό εγγραφής σαν Φιλανθρωπικό Ίδρυμα μπορείτε να το ανοίξετε ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας πατώντας ΕΔΩ. Το αρχείο είναι σε μορφή PDF.

Στρατηγικοί στόχοι

Η δράση της ΔΔ-Κ ορίζεται ουσιαστικά από τους στρατηγικούς στόχους οι οποίοι είναι οι πιο κάτω:

Ο περιορισμός της αύξησης και η εκτίμηση των επιπτώσεων της διαφθοράς έχοντας σαν απώτερο στόχο, όπου είναι δυνατόν, την εξάλειψη του φαινομένου.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων, μελετών και ερευνών στην Κύπρο, με στόχο την αύξηση της επίγνωσης/αντίληψης για την ανάγκη ηθικής συμπεριφοράς.
Η εφαρμογή όλων των τύπων ενεργειών που στόχο θα έχουν την αποτροπή, αποθάρρυνση και την καταπολέμηση παράνομων πρακτικών και όλων των μορφών διαφθοράς.
Η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, φυσικές και νομικές οντότητες, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με κάθε πτυχή διαφθοράς.
Προτάσεις τρόπων καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η προσφορά υποστήριξης στην Διεθνή Διαφάνεια και η υποστήριξη κάθε ενέργειας η οποία θα υποβοηθήσει στην πραγματοποίηση των στόχων της.
Η ευαισθητοποίηση των πολιτικών, τεχνοκρατών, διοικούντων και υπευθύνων λήψεων αποφάσεων, ανεξάρτητων κυβερνητικών αξιωματούχων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα των πολιτών, σχετικά με όλες τις πτυχές του φαινομένου της διαφθοράς.
Η κινητοποίηση επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών κύκλων για την ενίσχυση ηθικής συμπεριφοράς σε σχέση με την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή της Κύπρου.

Εκτελεστική Γραμματεία

Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΔ-Κ καθώς και για την υλοποίηση των στόχων και σκοπών που η ΔΔ-Κ καθορίζει μέσα από τα συλλογικά της όργανα.

Οι αξίες στις οποίες πιστεύουμε και υπηρετούμε

Διαφάνεια | Ευθύνη | Ακεραιότητα | Αλληλεγγύη | Θάρρος | Δικαιοσύνη | Δημοκρατία

Οι κατευθυντήριες αρχές μας

1. Θα εργαζόμαστε συνεταιριστικά με άτομα και ομάδες, κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εταιρίες, με κυβερνήσεις και διεθνή σώματα εντεταγμένα στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Μοναδική επιφύλαξη μας παραμένει η πολιτική και προτεραιότητες που καθορίζονται από τα διοικητικά μας όργανα.

2. Αναλαμβάνουμε να είμαστε προσιτοί, ειλικρινείς και υπόλογοι στις σχέσεις με όλους όσους συνεργαζόμαστε.

3. Θα είμαστε δημοκρατικοί, πολιτικά μη κομματικοποιημένοι και μη αιρετικοί σε όλες μας τις εργασίες.

4. Θα καταδικάζουμε σθεναρά και θαρραλέα την δωροδοκία και διαφθορά οπουδήποτε έχει αξιόπιστα εξακριβωθεί, παρόλο που εμείς οι ίδιοι δεν επιδιώκουμε να εκθέτουμε μεμονωμένες περιπτώσεις διαφθοράς

5. Οι θέσεις που παίρνουμε θα στηρίζονται σε έγκυρες, αντικειμενικές και επαγγελματικές αναλύσεις και ψηλά πρότυπα έρευνας.

6. Θα δεχόμαστε χρηματοδότηση μόνον όταν δεν θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα μας να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ελεύθερα, διεξοδικά και αντικειμενικά.

7. Θα παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες αναφορές για τις δραστηριότητες μας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

8. Θα σεβόμαστε και θα ενθαρρύνουμε τον σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.

9. Δημιουργούμε, εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε μέσω εθνικών παραρτημάτων διεθνώς.

10. Θα προσπαθούμε για μια ισορροπημένη και ποικίλη εκπροσώπηση στα διοικητικά μας σώματα.

Χρηματοδότηση

Η φύση, δράση και λειτουργία της ΔΔ-Κ την καθιστούν ιδιαίτερα επιφυλακτική και επιλεκτική στην αποδοχή της όποιας χορηγίας. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η αναπόφευκτη τεράστια δυσκολία εξεύρεσης πόρων. Η οικονομική βιοσιμότητα αποτελεί για την ΔΔ-Κ αδήριτη ανάγκη η οποία όταν καλυφθεί θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε και να λειτουργήσουμε έτσι ώστε να προσφέρουμε άμεσα και ουσιαστικά τις υπηρεσίες μας τόσο στην Δημοκρατία όσο και στην κοινωνία στο σύνολο της.
Θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης και θα δώσει την ευκαιρία στην ηγεσία, στους λειτουργούς και στους εθελοντές της οργάνωσης να επικεντρωθούν απρόσκοπτά στην υλοποίηση των στόχων και σκοπών της οργάνωσης.

Είναι σημαντικό να υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τουλάχιστον για την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης και παράλληλα, θεωρείται επιβεβλημένη από την οργάνωση η συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος “Απαιτώ Διαφάνεια”. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2015. Η περιγραφή και ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναφέρονται σην ιστοσελίδα μας. Το πρόγραμμα, στο πρώτο έτος λειτουργίας (ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2015) θα υλοποιηθεί με την ουσιαστική οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Πρόληψης & Καταπολέμησης του Εγκλήματος – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Το κάθε πρόγραμμα που έχει εντάξει η ΔΔ-Κ στον προγραμματισμό της, έχει ξεχωριστή δομή και προϋπολογισμό έτσι ώστε να μπορεί αυτόνομα να υλοποιηθεί και να μην επηρεάζεται από τις υπόλοιπες δράσεις. Στόχος είναι η ΔΔ-Κ να μπορέσει να υλοποιήσει τον προγραμματισμό στο σύνολο του ώστε τα αποτελέσματα και οι στόχοι να είναι συστημικά και να αποτελέσουν ουσιαστικό όφελος για την Κύπρο.

Μάθετε περισσότερα

Ουσιαστικό έργο

Ήδη η ΔΔ-Κ έχει παραδώσει ουσιαστικό έργο προς την κοινωνία στο σύνολο της αποτελώντας τον μοναδικό οργανισμό στη Κύπρο ο οποίος έχει ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη διαφθορά, υποστηρίζει νομικές και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, προωθεί πρακτικά εργαλεία για ιδιώτες, οργανισμούς και εταιρείες που επιθυμούν να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, και να ενεργεί ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης κατά της διαφθοράς στην Κύπρο, και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή ενέργειες, ζητώντας τη διαφάνεια σχετικά με συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις.

Κύρια πηγή πληροφόρησης

Η ΔΔ-Κ προσπαθεί να (εξ)υπηρετεί σαν η κύρια πηγή πληροφόρησης, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το ευρύτερο κοινό, για θέματα διαφθοράς και μεταρρύθμισης στην Κύπρο, να (συν)εργάζεται με την Κυπριακή Κυβέρνηση και άλλους οργανισμούς για τον περιορισμό της διακριτικής ευχέρειας των κυβερνητικών αξιωματούχων, να κτίσει και να ενδυναμώσει θεσμούς (θεσμικά πλαίσια), να διευκολύνει την μεταρρύθμιση σε τομείς όπου υπάρχει διαφθορά και να προωθεί την χρηστή διακυβέρνηση σε ζωτικούς/βασικούς τομείς πολιτικής.

Προώθηση της διαφάνειας

Ο κύριος στόχος της ΔΔ-Κ είναι η προώθηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και στη βελτίωση της διακυβέρνησης τόσο του δημόσιου, αλλά, και του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο. Η προτεραιότητα της ΔΔ-Κ είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις επιπτώσεις της διαφθοράς, έτσι ώστε να ενδυναμώσει και να ενθαρρύνει την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει στον αγώνα για καταπολέμηση της διαφθοράς.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η θητεία των μελών του ΔΣ ΔΔ-Κ είναι διετής. Τα μέλη του ΔΣ μετά την εκλογή τους υπογράφουν και υιοθετούν τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Μάθετε περισσότερα

Θέσεις εργασίας

Ψάχνουμε συνεχώς για εθελοντές και ερευνητικούς συνεργάτες που ενδιαφέρονται να συνδράμουν στο έργο μας, ωστόσο, δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη ΔΔ-Κ αυτή την περίοδο. Υπάρχουν όμως, διαθέσιμες θέσεις ευρενητικών συνεργατών και θεσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρείας (internships).
Μάθετε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2016

Μαρία Κραμβιά Καπαρδή

Μάριος Μ. Σκανδάλης FCCA, CFC, CFE, MICA

Δημήτρης Κατωπόδης

Στέλιος Σαββίδης

Χρίστης Χριστοφόρου

Έλενα Τάνου

Δρ Στέλιος Χατζηχριστοφής

Αριστόδημος Γιάννακας

Θέση: Πρόεδρος ΔΣ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου, και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικά Εγκλήματα και Δικανική Λογιστική του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Κατέχει διδακτορικό τίτλο με ειδίκευση στη Δικανική Λογιστική. Είναι εγκεκριμένη λογιστής και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, μέλος του American Certified Fraud Examiners και Fellow Member του Institute of Chartered Accountants of Australia. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: εταιρική διακυβέρνηση, ανίχνευση-πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων και διαφθοράς, επιχειρηματική ηθική και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχει δημοσιεύσει αρκετά βιβλία και συγγράμματα στο τομέα της δικανικής λογιστικής, διακυβέρνησης, ηθικής κλπ και έχει παρουσιάσει τις έρευνες της σε διεθνή συνέδρια.

Θέση: Αντιπρόεδρος

Ο Μάριος Σκανδάλης είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (UK), αδειούχο μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (US) και Certified Financial Consultant.

Είναι Fellow Μember του International Compliance Association του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος του Society of Corporate Compliance and Ethics των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι επίσης μέλος του οργανισμού ACAMS.

Σήμερα είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1995 ως Προϊστάμενος Ελέγχου και Ανώτερος Διοικητικός Σύμβουλος του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young καλύπτοντας την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έτος 2000 μετακινήθηκε στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναλαμβάνοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου για περισσότερο από μια δεκαετία. Ακολούθως ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης Εργασιών Εξωτερικού Συγκροτήματος μέχρι το 2013 οπόταν και διορίστηκε Νόμιμος Εκπρόσωπος και επικεφαλής των εργασιών της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.

Ο κ. Σκανδάλης είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, o Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Διεθνής Διαφάνειας (Κύπρος) και ο Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (Κύπρος). Είναι ενεργός επαγγελματίας στον τομέα καταπολέμησης της απάτης/διαφθοράς και συμμόρφωσης και προεδρεύει ή συμμετέχει ως ομιλητής σε συναφή διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη.

Ο κύριος Σκανδάλης είναι ο νικητής του 2016 Banker of the Year Award – Cyprus από το διεθνές περιοδικό ΑΙ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης νικητής του 2017 American Academy Alumni Achievement Award προς αναγνώριση των επιτυχιών και επιτευγμάτων του στον τομέα της συμμόρφωσης και πάταξης του οικονομικού εγκλήματος.

Θέση: Γραμματέας

Ο Δημήτρης Κατωπόδης εργάζεται τα τελευταία πέντε χρόνια ως Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Εργασιών του Leroy Merlin, ενός διεθνή ομίλου εταιριών. Ο Δημήτρης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτικής Συμπεριφοράς από το CIIM, Μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στην στρατηγική διοίκηση από το Kingston University. Στο παρελθόν εργάστηκε για έξι χρόνια ως διευθυντής καταστήματος και εκπαιδευτής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού για τα καταστήματα Starbucks του ομίλου εταιριών Μαρινόπουλος.

Θέση: Ταμίας

Ο κ. Στέλιος Σαββίδης γεννήθηκε το 1971 στη Λεμεσό όμως τα τελευταία έτη ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά. Είναι Λογιστής, μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (UK) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διεύθυνση με ειδίκευση στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων».
Έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία to 1992 σε ελεγκτικό οίκο και ακολούθως εργάστηκε για δεκατρία χρόνια στο συγκρότημα της βιομηχανίας ΚΕΟ Λτδ. Έχει διδάξει παράλληλα λογιστική στο BPP Institute of Education στη Λεμεσό. Τα τελευταία έντεκα έτη εργοδοτείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου όμως είναι τοποθετημένος στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου όπου είναι υπεύθυνος των Οικονομικών Θεμάτων του οργανισμού.
Έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος της Επιτροπής Οικονομικού Εγκλήματος και Δικανικής Λογιστικής και της Επιτροπής Ενέργειας του ΣΕΛΚ. Σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Δημόσιου Τομέα του ΣΕΛΚ.

Θέση: Μέλος

Ο Χρίστης Χριστοφόρου είναι ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Deloitte στην Κύπρο. Είναι οικονομολόγος και μέλος (fellow) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) με τριάντα χρόνια εμπειρίας στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα στο Λονδίνο και αργότερα στην Κύπρο.
Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA). Είναι επίσης πρώην Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (2003-2005) και νυν μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου.
Ο Χρίστης Χριστοφόρου είναι ο Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην Κύπρο.

Σπούδασε στην Ελβετία όπου πήρε πτυχίο BA (Hons) Travel & Tourism Management. Ειδικεύεται στον τομέα των ταξιδιών για ειδικά ενδιαφέροντα και τον Συνεδριακό Τουρισμό.
Αντιπρόεδρος Top Kinisis Travel Plc από το 2000 μέχρι σήμερα
Αντιπρόεδρος Τουρισμού στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) από το 2005 – 2008 / 2009 – 2011
Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Επιτροπής International Chamber of Commerce and Industry (ICCI) 2005 – μέχρι σήμερα
Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών / Επαγγελματιών από το 2005 – 2009 (ΚΟΓΕΕ)
(Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πρωτοβουλίας Γυναικών) -μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου – 2001 – 2009
Πρόεδρος Nicosia Tourism Board
Εκπροσωπεί το ΚΕΒΕ σαν Πάρεδρος στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

Ειδικός Ορθοπαιδικός χειρουργός. Μελος του Κολέγιου Χειρουργών της Νότιας Αφρικής-Ορθοπαιδική [FCS (SA) Orth.] Διατριβη (Master) Ιατρικής στην Ορθοπαιδική Χειρουργική Πανεπιστημίο του Witwatersrand [MMed (WITS) Orth.]
Ειδικός Ορθοπαιδικός χειρουργός – Αθήνα – Ελλάδα
Δίπλωμα έρευνας στο Πανεπιστήμιο τουWitwatersrand –Johannesburg
Fellowship στην αρθροσκοπική χειρουργική-Βοστώνη Μασσαχουσετη
Αμερικανικη εταιρεια τραύματος (ATLS) Advanced Trauma and Life Support
Το ιατρείο του βρίσκεται στο Απολλωνειoν Νοσοκομείο, στη Λευκωσία. Ειδικεύεται στην Αρθροσκοπικη Χειρουργικη Ωμου, Αρθροσκοπικη Χειρουργικη Γονατος, Αρθροσκοπικη Χειρουργικη Ισχιου. Τραυμα και Αθλητικο τραυμα.

Θέση: Μέλος

Ο Αριστόδημος είναι Ανώτερος Διευθυντής, Επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών Απάτης και Εταιρικών Αντιδικιών της ΕΥ στην Κύπρο. Διαθέτει πάνω από 16 χρόνια εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι κάτοχος των πτυχίων BA (Hons) in Economics, Master of Business Administration, MSc in Internal Auditing and Management και PhD in Internal Auditing από το City University Business School. Είναι επίσης πιστοποιημένος ελεγκτής απάτης. Είναι μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου και μέλος του Association of Certified Fraud Examiners της Αμερικής.

Γραμματεία

Μαρία Κωνσταντίνου

Θέση: Λειτουργός ΔΔ-Κ

H Μαρία Κωνσταντίνου είναι κάτοχος Πτυχίου στην Κοινωνιολογία με δευτερεύουσα κατεύθυνση Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και Μεταπτυχιακού (MSc) στην Εγκληματολογία, Ποινική Δικαιοσύνη και Κοινωνική Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Αγγλία. Από τον Ιανουάριο 2016 εργάζεται ως Λειτουργός στη Διεθνή Διαφάνεια-Κύπρος.

Ετήσιες Εκθέσεις

Πυλώνες δράσης


Υποστήριξη στη πολιτεία

Eπιδιώκουμε την επίτευξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο η πίστη του κόσμου και η εμπιστοσύνη του στην πολιτική βούληση των εν ενεργεία πολιτικών να θέσουν κοινή και αμοιβαία δέσμευση για μηδενική ανοχή στη διαφθορά και τις πρακτικές της.  Μάθετε περισσότερα

.


Αφύπνηση της κοινωνία

Όποιο πολιτικό σύστημα και αν συσταθεί, όσο ιδανικό και αν είναι ως προς τη σύλληψή του, τους στόχους και τις επιδιώξεις του δεν μπορεί να αποδώσει, αν οι πολίτες δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην οικοδόμηση του και αν δεν το υιοθετήσουν.  Μάθετε περισσότερα

.

 


Συμβολή στην ακεραιότητα

Προάγουμε τις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακαιρεότητας στο Κυπριακό επιχειρείν, μέσα από την συνεργασία με επιχειρήσεις και οργανισμούς, μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών εντός και εκτός Κύπρου.   Μάθετε περισσότερα

.


Ερευνα και ενημέρωση

Διεξάγουμε έρευνες σχετικά με τη διαφθορά στην Κύπρο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιτίες και να προσδιοριστούν τα επίπεδα αντίληψης σχετικά με τη διαφθορά στην κοινωνία και τα διάφορα όργανα λήψης αποφάσεων.  Μάθετε περισσότερα

.