«

»

Οκτ 19 2014

Εκτύπωσέ το Άρθρο

Θέσεις ασκούμενων – internships στην οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος, υπηρεσία «Απαιτώ Διαφάνεια»

Η Διεθνής Διαφάνεια– Κύπρος προσφέρει 4 θέσεις ασκούμενων για άμεση πρόσληψη-μαθητεία στη Λεμεσό.

Κάθε θέση ασκούμενου προσφέρει στον επιλεγέντα υποψήφιο/υποψήφια:

 • πολύτιμες εμπειρίες σε ένα αναγνωρισμένο και σημαντικό ΜΚΟ της Κύπρου
 • ευέλικτες ώρες εργασίας, στη βάση του ωραρίου 8 π.μ. – 6 μ.μ. (από Δευτέρα – Παρασκευή)
 • σύμβαση συνήθους διάρκειας 6 μηνών, νοουμένου ότι το άτομο που θα επιλεγεί συμπληρώσει επιτυχώς μια δοκιμαστική περίοδο άσκησης των καθηκόντων του, διάρκειας δύο εβδομάδων. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να εξεταστεί η προσφορά μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας σύμβαση, μετά από σχετική αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της ΔΔ-Κ και του ασκούμενου ατόμου.
 • Η ΔΔ-Κ ακολουθεί μια πολιτική στήριξης των ατόμων που εργοδοτούνται ως ασκούμενοι και διασφάλισης ότι αυτά απολαμβάνουν μια αξιόλογη και ανταποδοτική εμπειρία. Τα έξοδα άσκησης καλύπτονται από τη ΔΔΚ για όλους τους ασκούμενους.
 • ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ.

Λειτουργός υποστήριξης στην υπηρεσία «Απαιτώ Διαφάνεια»

Η συγκεκριμένη θέση θα υποστηρίζει το έργο της ΔΔ-Κ ειδικά σε σχέση με τη Υπηρεσία καταγγελιών “Απαιτώ Διαφάνεια” (Speak-Up-Helpline). Η Γραμμή Βοήθειας θα παρέχει συμβουλές και δωρεάν υπηρεσίες νομικής γνωμοδότησης σε πολίτες, μάρτυρες, πληροφοριοδότες και θύματα διαφθοράς.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων στη Γραμμή Παροχής Βοήθειας και παραπομπή περιπτώσεων (case referral)
 • Έρευνα
 • Παροχή στήριξης στην Ομάδα Υποστήριξης
 • Γενικά καθήκοντα διοίκησης γραφείου

Ο υποψήφιος/υποψήφια που θα επιλεγεί ως ασκούμενος θα πρέπει να έχει:

 • Σχετικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία ή δεξιότητες, κατά προτίμηση στη Νομική, εγκληματολογία, κοινωνική ψυχολογία, δικανική επιστήμη ή/και σε θέματα διαφοράς
 • Δεξιότητες στην έρευνα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και στη γραπτή έκφραση
 • Δεξιότητες στην πληροφορική
 • Άριστες δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Χιούμορ
 • Νομική κατάρτιση/εμπειρία, θα θεωρηθεί ως ουσιαστικό πλεονέκτημα για αυτή τη θέση.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν ως ασκούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (αποστολή βιογραφικού σημειώματος) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@transparencycyprus.org

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΔΔ-Κ είναι διαθέσιμες στο www.transparencycyprus.org

Άλλες διαθέσιμες θέσεις ασκούμενων

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://transparencycyprus.org/apaitodiafania/?p=345