↑ Επιστροφή σε Απαιτώ Διαφάνεια

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Επικοινωνία

Στρατηγού Μακρυγιάννη 36,
3022 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25375656 | F. +357 25375655

 

info@transparencycyprus.org
www.transparencycyprus.org

Η ΔΔ-Κ ασχολείται με την αύξηση της αντίληψης του κοινού για τις επιπτώσεις της διαφθοράς καθώς και με την ενθάρρυνση των πολιτών στο να συμμετέχουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Με τη χρήση των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης στοχεύουμε να σας ενημερώνουμε και ταυτόχρονα να έχουμε ένα εποικοδομητικό διάλογο.

facebook: TransparencyCyprus
twitter: TransparencyCyp
Utube: TransparencyIntl

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://transparencycyprus.org/apaitodiafania/?page_id=279