↑ Επιστροφή σε Τι κάνουμε

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Τι δεν μπορούμε να κάνουμε

Κάθε κλήση και μήνυμα που υποδέχεται η Υπηρεσία από πολίτη είναι σημαντικό για την Διεθνή Διαφάνεια-Κύπρος και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει. Ωστόσο, δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάθε περίπτωση.

  • Η Υπηρεσία «Απαιτώ Διαφάνεια!» δεν παρέχει άμεσα νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση. Αυτό δεν εμποδίζει την οργάνωση να προσφέρει γενικές νομικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι μπορεί να ερευνήσει και να εκθέσει δημόσια παράπονα για λογαριασμό των καταγγελλόντων.
  • Δεν υποκαθιστά τις ερευνητικές και διωκτικές αρχές.
  • Δεν αναλαμβάνει μια υπόθεση που δεν εμπεριέχει διαφθορά.

Σε καμία περίπτωση η Υπηρεσία δεν θα:

  • Παράσχει βοήθεια σε άτομο που απειλεί το προσωπικό/εθελοντές μας ή με οποιοδήποτε τρόπο, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.
  • Προσφέρει υποστήριξη σε όσους συνεχίζουν να προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητες.
  • Παράσχει βοήθεια σε άτομα των οποίων η καταγγελία είναι προφανώς αβάσιμη.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://transparencycyprus.org/apaitodiafania/?page_id=42