↑ Επιστροφή σε Τι κάνουμε

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Ποιους μπορούμε να βοηθήσουμε

 

  • Οποιονδήποτε θέλει να διατυπώσει μια καταγγελία που αφορά τη λειτουργία ενός οργανισμού/εταιρίας (συχνά αναφέρεται ως whistleblower – μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος).
  • Οποιονδήποτε θέλει να αναφέρει άδικη μεταχείριση ή αντίποινα από τον εργοδότη του ή από τις αρχές μετά την υποβολή καταγγελίας σε αρμόδια υπηρεσία.
  • Οποιονδήποτε θέλει να καταγγείλει περιστατικά δωροδοκίας ή κατάχρησης εξουσίας.
  • Οποιονδήποτε θέλει να αναφέρει περιστατικά σύγκρουσης συμφερόντων.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://transparencycyprus.org/apaitodiafania/?page_id=44