Εκτύπωσέ το Σελίδα

Είναι Διαφθορά;

Υποθέσεις διαφθοράς είναι κυρίως εκείνες που αφορούν την εκμετάλλευση της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε πρόσωπο που υπηρετεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα για την αναζήτηση προσωπικού οφέλους. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν κυρίως το αδίκημα της δωροδοκίας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, όταν ο υπάλληλος έχει σκοπό να βλάψει τον πολίτη ή το κράτος ή να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος, το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας, όταν ο αρμόδιος μεταχειρίστηκε παράνομα ή εκβιαστικά μέσα για να πετύχει οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή εκθέτει κάποιον σε δίωξη ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία.

Αρκετές φορές το αίσθημα αδικίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μπορεί να οφείλεται πράγματι σε ποινικές παραβάσεις. Παράνομες πράξεις που στρέφονται εναντίον των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του πολίτη, όπως για παράδειγμα η απειλή, η εκβίαση, η κλοπή, η σωματική βλάβη δεν σημαίνει ότι αποτελούν υποθέσεις διαφθοράς αν δεν συντρέχει το στοιχείο της εκμετάλλευσης θέσης εξουσίας. Όπως προαναφέρθηκε, κρίσιμο κριτήριο για να απασχολήσει μία υπόθεση την Υπηρεσία, είναι η εκμετάλλευση της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε ένα πρόσωπο, για ίδιον όφελος. Εάν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, η Υπηρεσία δεν μπορεί να ασχοληθεί με την υπόθεση.

Η «Απαιτώ Διαφάνεια» δεν συνιστά Υπηρεσία παροχής νομικής βοήθειας ή παροχής νομικών συμβουλών, καθώς δεν αναλαμβάνει την εκπροσώπησή των καταγγελλόντων εξωδικαστικά ή ενώπιον των δικαστηρίων. Επίσης, η «Απαιτώ Διαφάνεια» δεν υποκαθιστά τη λειτουργία δημόσιων αρχών ή υπηρεσιών, καθώς αποτελεί μια ιδιωτική πρωτοβουλία.

 

ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΟΥΙΖ!

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://transparencycyprus.org/apaitodiafania/?page_id=88

Κάνε το Quiz

Πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπίσεις αδικίες που πιθανόν να συνιστούν ποινικά αδικήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και υποθέσεις διαφθοράς. Ως διαφθορά ορίζεται γενικά η εκμετάλλευση της εξουσίας που έχει ανατεθεί σε πρόσωπο που υπηρετεί στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, για ίδιον όφελος. Απαντώντας στις ερωτήσεις του Κουίζ που ακολουθεί, θα μας δώσεις τη δυνατότητα …

Δες τη σελίδα »